Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czudec w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czudec

Czudec, gmina w województwie podkarpackim, powiat strzyżowski.

Powierzchnia gminy Czudec wynosi 85 km2, zajmuje 1706 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czudec zamieszkuje 11 777 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 729 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czudec wynosi 139, jest 582 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czudec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czudec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czudec.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czudec: 851706
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czudec: 0,28882
Lesistość w % w gminie Czudec: 27,5937
Ludność na 1 km2 w gminie Czudec: 139582
Liczba ludności ogółem w gminie Czudec: 11 777729
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czudec: -2,6990
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czudec: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czudec: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czudec: 3,88-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czudec: 71,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czudec: 731633
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czudec: 3,31420
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Czudec: 73,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czudec: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czudec: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czudec: 792,71308
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czudec: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czudec: 289,12027
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czudec: 95,4696
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czudec: 3,4642
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czudec: 1582055
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czudec: 3 419-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czudec: 3 419-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czudec: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czudec: 53,32297
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czudec: 48,71048
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czudec: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czudec: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czudec: 53,31990
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czudec: 48,7634

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czudec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czudec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czudec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.