Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czudec  sprawdź informacje Na Mapie gminy Czudec

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czudec.

Mapa Geoportal Czudec

Dane urzędu

Urząd Gminy Czudecul. Starowiejska 6Czudec, 38-120

Tel: 17 7172100

Fax: 17 7172131

E-mail: ugczudec@czudec.pl

Powiat: strzyżowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Czudec: 1819012

Witryna: www.czudec.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Ślipskiugczudec@czudec.pl

Gmina Czudec w liczbach

Powierzchnia gminy Czudec*

85 km2

1706 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czudec*

11 777 mieszkańców

729 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czudec*

139 mieszkańców na km2

582 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czudec

Geoportal Czudec prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Czudec

Jak powstał Geoportal gminy Czudec?

Geoportal Czudec powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czudec, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Czudec umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czudec

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czudec?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Czudec;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Czudec;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Czudec;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Czudec;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Czudca.
Informacje na Geoportalu Czudec

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czudec?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Czudec;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Czudec;
 • Rejestr MPZP Czudec;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Czudec;
 • Mapa Topograficzna gminy Czudec;
 • Mapa Solarna gminy Czudec;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Czudec;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Czudec

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czudec?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czudec.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czudec łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czudcu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czudca zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czudec, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czudec oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czudec. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czudca możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czudca. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czudec. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czudec.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czudcu.

  Geoportal gminy Czudec posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czudec. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czudcu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czudec przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czudcu.

  W Geoportalu Czudec przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czudec. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czudcu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czudec zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czudec, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czudec oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czudec.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czudec. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czudec są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czudec podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czudec.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czudcu. W Geoportalu gminy Czudec udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czudcu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czudec.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czudec. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Czudec dla mieszkańców

Geoportal Czudec jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czudec. Na mapie Czudca sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czudec mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czudec. Korzystając z map Geoportalu gminy Czudec w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czudec są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czudec dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czudec dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu